Airco - Warmtepomp

                

 

 

 

Achter de naam "Verschakelen" schuilt een koeltechnische geschiedenis die terug gaat tot 1966.

 

 

Wij leveren en plaatsen installaties voor bedrijfsmatige en particuliere toepassingen.

Onze kennis en ervaring zorgen voor technisch perfecte installaties.

 

 

SYSTEMEN     

Lucht-Lucht     
Lucht-Water     

 

Vloerverwarming     

            Radiatoren     


Luchtverwarming     
 
   

Ventilo's / Convexia     

 

Warmtepomp     
Airconditioning     

Ventilatie     

   

 

  

     

    


VOOR  BEDRIJVEN 
Kantoren
Winkelruimtes 

VOOR  PARTICULIEREN
Woningen
Appartementen
Veranda's
Nieuwbouwwoningen


PROJECTEN
Instellingen
Zorgcentra
Winkelprojecten
Kantoorcomplexen

Woningen
Appartementcomplexen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voor bedrijfsmatige doeleinden kunnen wij een waaier aan systemen en mogelijkheden bieden.
De combinatie van vloerverwarming, luchtverwarming, aironditioning en ventilatie in één pakket zijn een mogelijk.

 

Particulieren kunnen bij ons terrecht voor hun nieuwbouwwoning, renovatieproject of een bijkomende warmtepomp of airco.
Ook vloerverwarming en D ventilatiesystemen kunnen wij aanbieden, indien gewenst in een doe-het-zelf pakket. 

 

Laat u vrijblijvend duidelijk informeren.

 011 - 54 64 51                 info@verschakelen.be

 

 

 

WERKING & SOORTEN WARMTEPOMPEN

Een warmtepomp werkt op het zelfde principe als een koelkast die in omgekeerde zin werkt.  Het is een uiterst energie-efficiënt systeem dat energie onttrekt uit een energie-bron. Dat kan uit de bodem, uit grondwater of uit de lucht zijn. Deze energie wordt via een koeltechnisch proces naar een hogere temperatuur gebracht die zo gebruikt wordt voor de verwarming van woningen, kantoren en het aanmaken van sanitair warmwater.  

De laatste jaren groeit de interesse voor een warmtepomp als hoofdverwarming flink omdat het een natuurvriendelijke installatie is maar ook niet in de laatste plaats om de voordelen die een warmtepomp biedt bij het verlagen van de EPC, en het verbeteren van het energielabel.

Een warmtepomp werkt op elektriciteit. Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Coefficient Of Performance). Hoe hoger deze waarde, hoe beter het rendement. Voorbeeld: lage temperatuur lucht/water warmtepomp met een COP van 4,07 (2°/35°). Voor elke kWh elektriciteit die het systeem verbruikt levert het 4,07 kWh* nuttige warmte.
Met andere woorden, meer dan 75% van de geproduceerde warmte wordt gratis opgewekt.


♦ Warmte uit de grond via een aardcollector. Deze maakt gebruik van een netwerk aangebracht op 1,6m in de grond.

♦ Warmte uit de grond via een bodemsonde. Diepteboringen zijn hier voor nodig om de warmte van de aarde te gebruiken. (gesloten lus)

♦ Warmte uit het grondwaterDit systeem maakt gebruik van diepteboringen om de wamte van het grondwater te gebruiken. (open boring)

♦ Warmte uit de lucht. Er wordt energie ontrokken uit de buitenlucht en zet deze met een warmtepomp om tot een hogere temperatuur. De warmte-afgifte kan gebeuren via vloerverwarming, ventilo's/radiatoren (lucht-water) of via luchttoepassing (lucht-lucht). Dit is een prima systeem met vele mogelijkheden om woning of kantoren te verwarmen.

♦ Hybride warmtepomp. Dit is een 3- in -1 systeem. Een lucht-water warmtepomp gecombineerd met een condenserende gasketel en het maken van sanitair warmwater. Een bivalente toepassing van warmtepomp in combinatie met een bestaande stookolie installatie is ook mogelijk.
 


Lucht-Water en lucht-lucht zijn de meest gebruikte warmtepomp-installaties voor woningen en bedrijven.

Een lucht-water warmtepomp is het meest rendabel bij een lage temperatuur toepassing. (bvb: vloerverwarming)

Warmtepompen lucht-water met vloerverwarming in combinatie met een lucht-lucht toestellen is een veel gebruikte combinatie omdat met per lokaal sneller kan opwarmen en koelen. Ventilatie D systeem is te combineren/integreren.

De opbrengst van een warmtepomp is sterk afhankelijk van de temperatuur van de bron (grond, grondwater of buitenlucht). Wij informeren u duidelijk over de verschillende bronnen. Warmtepompen die hun energie uit de lucht halen zijn tegenwoordig ook bij lage buitentemperaturen zeer productief en efficiënt en in veel gevallen dekkend als hoofdverwarming.
 

Lucht-Water Warmtepomp

Deze haalt energie uit de buitenlucht en zal daarmee water kunnen verwarmen voor vloerverwarming, ventilo's of sanitairwarmwater. Wij hebben verschillende merken en beschikken zo over diverse mogelijkheden. 
Wij bieden in ons gamma ook het ECO HEATING SYSTEM TDM van Samsung aan.

Met dezelfde buitengroep kan men lucht-water systeem (voor vloerverwarming en sanitair warmwater) gebruiken en tot 4 binnen-units aansluiten voor lucht-lucht verwarming of koelen. Hier wordt het nuttige met het aangename gekoppelen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eco Heating System     Samsung
 Free Multi     Samsung
 Multi-Split     General

 

* louter informatieve en niet bindende gegevens. Bron op aanvraag

 

Reacties van klanten,

Dag JP,
Bij deze dikke proficiat voor uw techniekers die hier mijn airco hebben geplaatst,  zij getuigden van hoge technische kwaliteiten, hebben zeer proper werk geleverd en heel veel uitleg gegeven over de werking van het toestel!  Chapeau,  die werknemers verdienen een pluim!!! Dat was een vree goed duo, ge moogt hen gerust proficiat wensen in mijn naam!!
Groetjes Toon 

 

 

T